Aktuality z dění naší školy:

Děkujeme všem našim příznivcům za podporu v tomto školním roce. Přejeme všem žákům a studentům inspirativní prázdniny.

Přes prázdniny pracujeme na zlepšení interiéru školy v  šatně  a v přízemí, tak doufáme, že po prázdninách budete všichni překvapeni. Chystáme i menší rekonstrukci v učebně hudební nauky, kde bude nová interaktivní tabule, kterou jsme pořídili i díky nemalému finančnímu připění spolku KlimNet. Pro milovníky wi-fi připojení chytáme v šatně díky spolku KlimNet rovněž překvapení.

Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2016/2017 jsou k dispozici v sekci informace, případně klikněte zde.

 ZUS_hledame nove talenty_plakat_tanecni-page-001

Pozvánky na nejbližší akce školy:

 

_____________________________________________________________________________________________

Název projektu:  Modernizace výuky a podmínek pro výuku v základních uměleckých školách

Registrační číslo: CZ.1.10/2.1.00/29.01722

Žadatel projektu: Moravskoslezský kraj

Hlavním cílem projektu je vytvoření podmínek pro kvalitní vzdělávání žáků ve 21 základních uměleckých školách zapojených do projektu. Dalšími, specifickými, cíli jsou rozšířit a modernizovat tyto základní umělecké školy, zvýšit efektivitu a atraktivitu výuky, zlepšit využívání moderních informačních technologií, zkvalitnit přípravu žáků pro případné studium na konzervatořích a školách s uměleckým zaměřením a zkvalitnit trávení volného času dětí a mládeže.

Výstupem projektu bude 29 vybavených učeben novým vybavením na 21 základních uměleckých školách v Moravskoslezském kraji (bude pořízeno vybavení pro hudební a výtvarné obory).

Projekt je spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 ve výši 85% z celkových způsobilých výdajů. Zbylých 15% celkových způsobilých výdajů hradí Moravskoslezský kraj.

image005

                                                                                                                                                                         

Podporovatelé naší školy:

Klimkoviceeurovia-logo-17525317628-firesta-fiser-rekonstrukce-stavby-asAtrium_reality_logologo-bavlnalogo