Aktuality z dění naší školy:

Klavírista z Klimkovic přivezl ocenění i z Prahy!

20. dubna proběhl první den ústředního kola celostátní soutěže ZUŠ ve hře na klavír v Praze.     V soutěžním klání změřili své síly vítězové krajských kol. V 0. kategorii žáků do 8 let měla zastoupení i naše ZUŠ. V konkurenci velmi zdatných soupeřů předvedl Jan Matuška bezchybný výkon a získal pro klavírní oddělení naší školy historický úspěch v podobě 3. místa! Gratuluji a děkuji za vzornou reprezentaci školy i města. Vzhledem k nízkému věku věřím, že jsme nebyli v ústředním kole klavírní soutěže ZUŠ naposled.

MgA. Pavel Béreš, ředitel školy

 ___________________________________________________________________________________

Pozvánky na nejbližší akce školy:

Klimkovická lázeňská akordeonová přehlídka

Sobota 13. května 2017 v 15,00 hod. Společenský sál Sanatorií Klimkovice

plakat KLAP EMAIL

Třídní předehrávka p. uč. Jany Hoňkové

úterý  16. května 2017 v 17:15 v sále školy

__________________________________________________________________________________________________

Třídní předehrávka p. uč. Aleny Žurkové

čtvrtek 18. května 2017 v 17:15 v sále školy

___________________________________________________________________________________

Název projektu:  Modernizace výuky a podmínek pro výuku v základních uměleckých školách

Registrační číslo: CZ.1.10/2.1.00/29.01722

Žadatel projektu: Moravskoslezský kraj

Hlavním cílem projektu je vytvoření podmínek pro kvalitní vzdělávání žáků ve 21 základních uměleckých školách zapojených do projektu. Dalšími, specifickými, cíli jsou rozšířit a modernizovat tyto základní umělecké školy, zvýšit efektivitu a atraktivitu výuky, zlepšit využívání moderních informačních technologií, zkvalitnit přípravu žáků pro případné studium na konzervatořích a školách s uměleckým zaměřením a zkvalitnit trávení volného času dětí a mládeže.

Výstupem projektu bude 29 vybavených učeben novým vybavením na 21 základních uměleckých školách v Moravskoslezském kraji (bude pořízeno vybavení pro hudební a výtvarné obory).

Projekt je spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 ve výši 85% z celkových způsobilých výdajů. Zbylých 15% celkových způsobilých výdajů hradí Moravskoslezský kraj.

image005

                                                                                                                                                                         

Podporovatelé naší školy:

logo_midKlimkovicelogoAtrium_reality_logo

eurovia-logo-17525317628-firesta-fiser-rekonstrukce-stavby-aslogo-bavlna