Aktuality z dění naší školy:

V sekci informace najdete vše důležité k zápisu do naší školy pro školní rok 2017/2018, nebo můžete kliknout zde.

Informace o přijetí budou odeslány na kontaktní email nejpozději 30. 6. 2017

Informace pro rodiče stávajících žáků:

Přihlášky vyplňují pouze noví žáci. Stávající žáci po vykonání postupových zkoušek (v hudebním oboru) a žáci ostatních oborů splněním podmínek klasifikace jsou automaticky převedeni do dalšího školního roku. Pokud z jakýchkoliv důvodů nechtějí pokračovat ve studiu, vyplňují odhlášku, která je dostupná v sekci formuláře.

 ___________________________________________________________________________________

Pozvánky na nejbližší akce školy:

Vážení naši příznivci,

kolotoč letošních akcí pro veřejnost byl úspěšně ukončen. Nyní čeká žáky i pedagogy dokončení školního roku a všichni se těší na hlavní prázdniny. Zahájení školního roku bude 4. září, čas i místo ještě bude upřesněno dle dostupnosti kina Panorama, kde se chystá rekonstrukce.

_______________________________________________________________________________________________

Název projektu:  Modernizace výuky a podmínek pro výuku v základních uměleckých školách

Registrační číslo: CZ.1.10/2.1.00/29.01722

Žadatel projektu: Moravskoslezský kraj

Hlavním cílem projektu je vytvoření podmínek pro kvalitní vzdělávání žáků ve 21 základních uměleckých školách zapojených do projektu. Dalšími, specifickými, cíli jsou rozšířit a modernizovat tyto základní umělecké školy, zvýšit efektivitu a atraktivitu výuky, zlepšit využívání moderních informačních technologií, zkvalitnit přípravu žáků pro případné studium na konzervatořích a školách s uměleckým zaměřením a zkvalitnit trávení volného času dětí a mládeže.

Výstupem projektu bude 29 vybavených učeben novým vybavením na 21 základních uměleckých školách v Moravskoslezském kraji (bude pořízeno vybavení pro hudební a výtvarné obory).

Projekt je spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 ve výši 85% z celkových způsobilých výdajů. Zbylých 15% celkových způsobilých výdajů hradí Moravskoslezský kraj.

image005

                                                                                                                                                                         

Podporovatelé naší školy:

logo_midKlimkovicelogoAtrium_reality_logo

eurovia-logo-17525317628-firesta-fiser-rekonstrukce-stavby-aslogo-bavlna