Aktuality z dění naší školy:

Umělecký  expres  je název  mimořádného koncertu, na kterém se představí žáci ZUŠ Klimkovice a ZUŠ Bílovec. Koncert se bude konat 1. března 2017 v 18,00 hod. v kině Panorama v Klimkovicích.  Stejný koncert bude určen  v dopoledních hodinách žákům ZŠ Klimkovice.

 

_expres18.00-page-001

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vyhlašuje každoročně    soutěže a soutěžní přehlídky žáků základních uměleckých škol. V letošním školním roce byla tato soutěž vyhlášena pro hudební obor: ve hře na klavír a kytaru.

Přehled termínů soutěží:

Klavíry:

okresní kolo: 21. – 22. února 2017 ZUŠ Ostrava, Sokolská

krajské kolo: 21. – 22. března 2017 ZUŠ Karviná

Kytary:

okresní kolo: 1. – 2. března 2017

krajské kolo: 4. -5. dubna 2017 Frýdek-Místek

 ___________________________________________________________________________________

Pozvánky na nejbližší akce školy:

Třídní předehrávka p. uč. Miluše Suchánkové

21. února 2017 v 17,15 hod. v sále školy

 

UMĚLECKÝ EXPRES    –  společný koncert ZUŠ Klimkovice a ZUŠ Bílovec

1. března 2017  v 18,00 hod. Kino Panorama Klimkovice

_expres18.00-page-001

 

 ___________________________________________________________________________________

Název projektu:  Modernizace výuky a podmínek pro výuku v základních uměleckých školách

Registrační číslo: CZ.1.10/2.1.00/29.01722

Žadatel projektu: Moravskoslezský kraj

Hlavním cílem projektu je vytvoření podmínek pro kvalitní vzdělávání žáků ve 21 základních uměleckých školách zapojených do projektu. Dalšími, specifickými, cíli jsou rozšířit a modernizovat tyto základní umělecké školy, zvýšit efektivitu a atraktivitu výuky, zlepšit využívání moderních informačních technologií, zkvalitnit přípravu žáků pro případné studium na konzervatořích a školách s uměleckým zaměřením a zkvalitnit trávení volného času dětí a mládeže.

Výstupem projektu bude 29 vybavených učeben novým vybavením na 21 základních uměleckých školách v Moravskoslezském kraji (bude pořízeno vybavení pro hudební a výtvarné obory).

Projekt je spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 ve výši 85% z celkových způsobilých výdajů. Zbylých 15% celkových způsobilých výdajů hradí Moravskoslezský kraj.

image005

                                                                                                                                                                         

Podporovatelé naší školy:

logo_midKlimkovicelogoAtrium_reality_logo

eurovia-logo-17525317628-firesta-fiser-rekonstrukce-stavby-aslogo-bavlna