Aktuality z dění naší školy

 V čase adventním se stále u nás něco děje

Zimu jsme chtěli přivolat našimi besedami pro žáky mateřských škol. Krajina se nám sice oblékla do zimní nálady, ale netrvalo to příliš dlouho. Nicméně besedy se myslím zapsali do srdcí našeho nejmenšího publika, neboť ježek, který je celým programem provázel, dokázal navodit tu správnou zimní náladu. K té přispěli skladbičky našich žáků s touto tématikou. Celé besedy pak byly ukončeny velmi povedeným společným pásmem žáků hudebního, tanečního i literárně-dramatického oboru. Advent jsme zahájili také v Sanatoriích milým dopoledním koncertem, kde své umění předvedli žáci tanečního a hudebního oboru. Žáci z Vřesiny nemohli téhož dne chybět na tradičním rozsvícení vánočního stromu u budovy Základní školy ve Vřesině. Kalendářní rok se nám pomalu chýlí ke konci, a tak kromě pořádání třídních předehrávek, žáci i pedagogové pilně nacvičují na Vánoční koncert s názvem „Zima nás baví“. Kinosál Sanatorií pravděpodoně projde zatěžkávací zkouškou, protože kromě  velkého počtu účinkujících bude muset pojmout i spoustu posluchačů, kteří si nenechají zajisté ujít náš vánoční projekt. Doufáme, že se tam všichni vlezeme…..Po koncertě pak budou následovat již jen třídní vánoční besídky a těmi celý rok 2017 hezky stylově ukončíme….

Pozvánky na nejbližší akce školy:

Třídní předehrávka p. uč. J. Přečkové

Úterý 12. prosince 2017 v 17,15 hod. Koncertní sál školy

 

Třídní předehrávka p. uč. J. Hoňkové

Čtvrtek 14. prosince 2017 v 17,15 hod. Koncertní sál školy

 

Vánoční koncert

Úterý 19. prosince 2017 v 18,15 hod. Kinosál Sanatorií Klimkovice

 __________________________________________________________________________________

Název projektu:  Modernizace výuky a podmínek pro výuku v základních uměleckých školách

Registrační číslo: CZ.1.10/2.1.00/29.01722

Žadatel projektu: Moravskoslezský kraj

Hlavním cílem projektu je vytvoření podmínek pro kvalitní vzdělávání žáků ve 21 základních uměleckých školách zapojených do projektu. Dalšími, specifickými, cíli jsou rozšířit a modernizovat tyto základní umělecké školy, zvýšit efektivitu a atraktivitu výuky, zlepšit využívání moderních informačních technologií, zkvalitnit přípravu žáků pro případné studium na konzervatořích a školách s uměleckým zaměřením a zkvalitnit trávení volného času dětí a mládeže.

Výstupem projektu bude 29 vybavených učeben novým vybavením na 21 základních uměleckých školách v Moravskoslezském kraji (bude pořízeno vybavení pro hudební a výtvarné obory).

Projekt je spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 ve výši 85% z celkových způsobilých výdajů. Zbylých 15% celkových způsobilých výdajů hradí Moravskoslezský kraj.

image005

                                                                                                                                                                         

Podporovatelé naší školy:

logo_midKlimkovicelogoAtrium_reality_logo

eurovia-logo-17525317628-firesta-fiser-rekonstrukce-stavby-aslogo-bavlna