Aktuality z dění naší školy:

Prázdniny se překulily do své druhé poloviny. Ve škole dochází k celkovému úklidu, za školou byla vybudována nová zpevněná manipulační plocha, takže přesuny nástrojů a jiných zavazadel bude nyní pohodlnější. Došlo i k úpravě sklepních prostor, ze kterých by se do budovy již neměla šířit vlhkost. Přejeme po zbytek prázdnim všem hodně sluníčka i potřebné vláhy a v září se budeme těšit na viděnou.

___________________________________________________________________________________

Pozvánky na nejbližší akce školy:

Zahájení školního roku bude 4. září. Čas a místo bude upřesněno. Program zahájení je zatím ve stádiu příprav.

_______________________________________________________________________________________________

Název projektu:  Modernizace výuky a podmínek pro výuku v základních uměleckých školách

Registrační číslo: CZ.1.10/2.1.00/29.01722

Žadatel projektu: Moravskoslezský kraj

Hlavním cílem projektu je vytvoření podmínek pro kvalitní vzdělávání žáků ve 21 základních uměleckých školách zapojených do projektu. Dalšími, specifickými, cíli jsou rozšířit a modernizovat tyto základní umělecké školy, zvýšit efektivitu a atraktivitu výuky, zlepšit využívání moderních informačních technologií, zkvalitnit přípravu žáků pro případné studium na konzervatořích a školách s uměleckým zaměřením a zkvalitnit trávení volného času dětí a mládeže.

Výstupem projektu bude 29 vybavených učeben novým vybavením na 21 základních uměleckých školách v Moravskoslezském kraji (bude pořízeno vybavení pro hudební a výtvarné obory).

Projekt je spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 ve výši 85% z celkových způsobilých výdajů. Zbylých 15% celkových způsobilých výdajů hradí Moravskoslezský kraj.

image005

                                                                                                                                                                         

Podporovatelé naší školy:

logo_midKlimkovicelogoAtrium_reality_logo

eurovia-logo-17525317628-firesta-fiser-rekonstrukce-stavby-aslogo-bavlna